Home arrow Disclaimer


 
 
Home
Bootverzekering
Bootfinanciering
Links
Contact
Zoeken
Disclaimer

 
 
 
 


 
 
 
 

Disclaimer Print E-mail

Deze Website is uitsluitend gecreëerd met het doel door middel van informatieverschaffing partijen te interesseren voor bootverzekeringen van diverse dienstverleners.

Door deze Website te bezoeken stemt u ermee in dat Bootverzekering-online.nl niet aansprakelijk is voor enige directe, dan wel indirecte schade ontstaan door het gebruik van de hierin geboden informatie.

Bootverzekering-online.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s).

Bootverzekering-online.nl mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is Bootverzekering-online.nl niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

Bootverzekering-online.nl zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot de website kan niet leiden tot schadevergoeding door Bootverzekering-online.nl aan de wederpartij. Bootverzekering-online.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.

Bootverzekering-online.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Bootverzekering-online.nl de toegang tot de webpagina monitoren.

Hoewel deze Website met de grootste zorg is samengesteld kan Bootverzekering-online.nl de volledigheid en juistheid van de geboden informatie niet garanderen. Bootverzekering-online.nl raadt u derhalve aan om, voordat u handelt op basis van de geboden informatie, deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Het copyright op de informatie in deze Website berust bij Bootverzekering-online.nl

Niets uit deze Website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bootverzekering-online.nl.

 
 
 
Copyright 2007-2009 www.bootverzekering-online.nl